Kitos paslaugos - Jurista
75
page-template-default,page,page-id-75,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Kitos paslaugos

Konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus teismui dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo dėl:

 

 • giminystės santykių nustatymo;
 • asmens išlaikymo fakto nustatymo;
 • gimimo, įvaikinimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, partnerystės, mirties įregistravimo fakto nustatymo ar kitų civilinės būklės aktų;
 • fakto, kad teisę nustatantys dokumentai, išskyrus asmens dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, ir civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus liudijimus, priklauso asmeniui, kurio vardas, pavardė ar tėvo vardas, nurodyti dokumente, nesutampa su to asmens dokumente, patvirtinančiame jo tapatybę, ar gimimo liudijime nurodytais vardu, pavarde ar tėvo vardu, nustatymo;
 • pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo;
  nelaimingo atsitikimo fakto nustatymo;
 • asmens mirties tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis fakto nustatymo, jeigu civilinės metrikacijos įstaigos atsisako įregistruoti mirtį;
 • palikimo priėmimo, taip pat palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo;
 • kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

 

Konsultuojame ir ruošiame procesinius dokumentus teismui dėl:

 

 • fizinio asmens paskelbimo mirusiu ar nežinia kur esančiu;
 • fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu);
 • antstolių ir notarų veiksmų apskundimo;
 • civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo,
 • ištaisymo ar anuliavimo;
 • teisių pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus atkūrimo;
 • daiktinių teisių;
 • hipotekos (kilnojamojo turto įkeitimo) teisinių santykių;
 • prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo;
 • praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo;
 • teismo leidimų išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo (palikimo administratoriaus skyrimo, turto aprašo sudarymo, testamento paskelbimo ir pan.).