SutarA?iA? teisA�

SutarA?iA? rengimas. Kvalifikuotai rengiame A?vairias sutartis:

 • prekiA? pirkimo – pardavimo, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo,
 • A?monA�s pirkimo – pardavimo, paslaugA? teikimo, akcijA? A?sigyjimo,
 • paskolos, reikalavimo perleidimo, skolos perkA�limo,
 • negyvenamA?jA? patalpA? (komerciniA? ir pan.) nuomos, transporto priemonA�s nuomos, A?rangos nuomos, A?emA�s nuomos, gyvenamA?jA? patalpA? nuomos, panaudos,
 • statybos rangos, vartojimo rangos, subrangos, projektavimo ir tyrinA�jimo darbA? rangos,
 • pavedimo, tarpininkavimo, (komercinio) bendradarbiavimo, jungtinA�s veiklos (partnerystA�s),
 • veA?imo, tiekimo, distribucijos,
 • kitas sutartis.

 

SutarA?iA? teisinA� analizA�, koregavimas. Teisininkai tikrina sutarA?iA? atitikimA� Lietuvos Respublikos teisA�s aktams bei Lietuvoje galiojanA?ioms Europos SA�jungos ir tarptautinA�ms teisA�s normoms, siA�lo verslo klientui palankias sutarties sA�lygas, koreguoja sutartis pricipu, kad verslo kliento pateiktoje sutartyje nebA�tA? klientui nepalankiA? sutarties sA�lygA?, teikia iA?aiA?kinumus ir patarimus dA�l atskirA? sutarties sA�lygA?.

 

Pagalba A?gyvendinant sutartis. KitA? dokumentA?, reikalingA? A?monA�s funkcionavimui ir veiklai ruoA?imas:

 • RuoA?iame reikalavimus, pretenzijas dA�l neatsiskaitymo laiku (skolos iA?ieA?kojimo), kitA? sutarties sA�lygA? netinkamo vykdymo (netinkamA?, nekokybiA?kA? prekiA?, darbA?, paslaugA? ir kt.) ar nevykdymo.
 • RuoA?iame procesinius dokumentus teismui dA�l sutarA?iA? netinkamo vykdymo ar nevykdymo.
 • RuoA?iame ir kitus raA?tus: praneA?imus, paaiA?kinimus, pareiA?kimus, A?sakymus ir kt.

 

Atstovavimas derybose dA�l sutarties. Padedame, tarpininkaujame, atstovaujame verslo klientams derybose dA�l sutarties sA�lygA? parengimo, pasiraA?ymo.

 

A�ias teisines paslaugas teikiame lietuviA? ir anglA? kalbomis.

A.J. Green Womens Jersey Bentyl reviews