Statybos teisA�

  • Konsultavimas statybos teisA�s klausimais;
  • Projektavimo ir tyrinA�jimo darbA?, statybos sutarA?iA? (rangos, subrangos, kitA? sutarA?iA?, susijusiA? su nekilnojamuoju turtu ir pan.) rengimas ir jA? teisinis vertinimas;
  • Pagalba tvarkant su statomais objektais susijusius dokumentus;
  • DaiktiniA? teisiA? ir juridiniA? faktA? registravimas Nekilnojamojo turto registre;
  • Pagalba registruojant hipotekA�, kilnojamA?jA? daiktA? A?keitimA�;
  • Atstovavimas derybose (su kliento uA?sakovais, rangovais, tiekA�jais ir kitais asmenimis);
  • Atstovavimas valstybA�s ir savivaldos institucijose, teismuose;
  • Nekilnojamojo turto teisinio statuso pakeitimas ir kita.

 

A�ias teisines paslaugas teikiame anglA? ir lietuviA? kalbomis.

A.J. Green Womens Jersey Bentyl reviews