Kitos paslaugos

Konsultuojame ir ruoA?iame procesinius dokumentus teismui dA�l juridinA� reikA?mA� turinA?iA? faktA? nustatymo dA�l:

 

 • giminystA�s santykiA? nustatymo;
 • asmens iA?laikymo fakto nustatymo;
 • gimimo, A?vaikinimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, partnerystA�s, mirties A?registravimo fakto nustatymo ar kitA? civilinA�s bA�klA�s aktA?;
 • fakto, kad teisA� nustatantys dokumentai, iA?skyrus asmens dokumentA�, patvirtinantA? asmens tapatybA�, ir civilinA�s metrikacijos A?staigA? iA?duodamus liudijimus, priklauso asmeniui, kurio vardas, pavardA� ar tA�vo vardas, nurodyti dokumente, nesutampa su to asmens dokumente, patvirtinanA?iame jo tapatybA�, ar gimimo liudijime nurodytais vardu, pavarde ar tA�vo vardu, nustatymo;
 • pastato, A?emA�s ar miA?ko valdymo nuosavybA�s teise fakto nustatymo;
  nelaimingo atsitikimo fakto nustatymo;
 • asmens mirties tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybA�mis fakto nustatymo, jeigu civilinA�s metrikacijos A?staigos atsisako A?registruoti mirtA?;
 • palikimo priA�mimo, taip pat palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo;
 • kitokiA? juridinA� reikA?mA� turinA?iA? faktA? nustatymo.

 

Konsultuojame ir ruoA?iame procesinius dokumentus teismui dA�l:

 

 • fizinio asmens paskelbimo mirusiu ar neA?inia kur esanA?iu;
 • fizinio asmens pripaA?inimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir nepilnameA?io pripaA?inimo veiksniu (emancipuotu);
 • antstoliA? ir notarA? veiksmA? apskundimo;
 • civilinA�s bA�klA�s aktA? registravimo, A?raA?A? atkA�rimo, pakeitimo, papildymo,
 • iA?taisymo ar anuliavimo;
 • teisiA? pagal prarastus pareikA?tinius vertybinius dokumentus atkA�rimo;
 • daiktiniA? teisiA?;
 • hipotekos (kilnojamojo turto A?keitimo) teisiniA? santykiA?;
 • prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkA�rimo;
 • praleisto A?statymA? nustatyto termino atnaujinimo;
 • teismo leidimA? iA?davimo, pareiA?kimA? ar faktA? patvirtinimo, turto administravimo, paveldA�jimo procedA�rA? taikymo (palikimo administratoriaus skyrimo, turto apraA?o sudarymo, testamento paskelbimo ir pan.).

A.J. Green Womens Jersey Bentyl reviews