A�moniA? teisA�

 • A�monA�s steigimas ir registravimas (uA?darosios akcinA�s bendrovA�s (UAB), akcinA�s bendrovA�s (AB), individualios A?monA�s (IA�), vieA?osios A?staigos (VA?A�), asociacijos, Europos bendrovA�s ir kt. teisiniA? formA? A?moniA?), A?monA�s filialA? ir atstovybiA? steigimas bei registravimas (taip pat uA?sienio A?moniA? Lietuvoje) visoje Lietuvoje:
  • steigimo dokumentA? parengimas, suderinimas su notaru ir A?registravimas JuridiniA? asmenA? registre;
  • Klientui pageidaujant, antspaudo uA?sakymas ir atsiA�mimas, bei A?monA�s A?registravimas MokesA?iA? mokA�tojA? registre ir PVM mokA�toja;
  • Pagalba ir konsultavimas steigiant A?monA� elektroniniu bA�du.
   A�monA�s vardo, buveinA�s adreso keitimas;
 • A�statinio kapitalo didinimas (maA?inimas);
 • A�monA�s A?statA?, nuostatA? pakeitimA? parengimas ir A?registravimas;
 • AkcijA? pirkimas a�� pardavimas (akcijA? pirkimo a�� pardavimo sutarties ir kitA? susijusiA? dokumentA? rengimas);
 • A�monA�s pirkimas a�� pardavimas;
 • A�monA�s akcininkA?, A?monA�s kolegialiA? organA? susirinkimA? organizavimas, darbotvarkA�s, protokolA?, sprendimA? ir kitA? dokumentA? parengimas. A�monA�s reorganizavimas, atskyrimas, pertvarkymas, likvidavimas (dokumentA? rengimas, teisinio statuso A?registravimas ir susijusiA? dokumentA? parengimas);
 • A�monA�s atstovavimas valstybinA�se, savivaldybiA? ir privaA?iose A?staigose, A?monA�se ar organizacijose;
 • Kitos teisinA�s paslaugos bA�tinos A?monA�s veiklai.

 

A�ias teisines paslaugas teikiame lietuviA? ir anglA? kalbomis.

A.J. Green Womens Jersey Bentyl reviews