DarbA? sauga

KreipkitA�s dA�l paA?ymA�jimA?:

  • asmens, atsakingo uA? darbA? saugA�;
  • asmens, atsakingo uA? prieA?gaisrinA� saugA�.

 

RuoA?iame pradinA? paketA� dokumentA?, susijusiA? su darbA? sauga (ir prieA?gaisrine sauga):

  • ruoA?iame instrukcijas ir kitus dokumentus;
  • instruktuojame su darbA? ir prieA?gaisrine sauga susijusiais klausimais A?monA�s darbuotojus;
  • pildome reikalingus A?urnalus.

 

RuoA?iame ir kitus dokumentus, reikalingus uA?tikrinti darbA? saugA� A?monA�je, atsiA?velgiant A? A?monA�s veiklos specifikA�.

 

Konsultuojame ir (ar) padedame A?vykdyti ValstybinA�s Darbo Inspekcijos (VDI) A?monei pateiktus reikalavimus.

A.J. Green Womens Jersey Bentyl reviews