Darbų sauga

Kreipkitės dėl pažymėjimų:

  • asmens, atsakingo už darbų saugą;
  • asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą.

 

Ruošiame pradinį paketą dokumentų, susijusių su darbų sauga (ir priešgaisrine sauga):

  • ruošiame instrukcijas ir kitus dokumentus;
  • instruktuojame su darbų ir priešgaisrine sauga susijusiais klausimais įmonės darbuotojus;
  • pildome reikalingus žurnalus.

 

Ruošiame ir kitus dokumentus, reikalingus užtikrinti darbų saugą įmonėje, atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką.

 

Konsultuojame ir (ar) padedame įvykdyti Valstybinės Darbo Inspekcijos (VDI) įmonei pateiktus reikalavimus.