Darbo teisė

Ruošiami dokumentai:

  • Darbo sutartys (netipinės, atsižvelgiant į individualius verslo klientų poreikius);
  • Kolektyvinės darbo sutartys;
  • Materialinės atsakomybės sutartys;
    konfidencialumo susitarimai prie darbo sutarčių bei draudimo konkuruoti sutartys (nekonkuravimo susitarimai);
  • Pareigybiniai nuostatai.

 

Teikiamos konsultacijos:

  • Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais;
  • Kitais darbo teisės klausimais: drausminių nuobaudų skyrimas, perkėlimas į kitą darbą, atleidimas iš darbo, darbo užmokesčio apskaičiavimas, kompensacijų išmokėjimas, darbuotojo ir darbdavio atsakomybė ir kt.

 

Darbo ginčų sprendimas:

  • Atstovavimas darbo ginčų komisijoje ir teismuose;
  • Interesų gynimas Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI).

 

Šias teisines paslaugas teikiame lietuvių ir anglų kalbomis.