Atstovavimas

Verslo klientA? interesA? atstovavimas

Teismuose (civiliniuose ir administraciniuose), arbitraA?uose;
Kvalifikuotai, taikant galiojanA?ias Lietuvos, Europos SA�jungos ir kitomis tarptautinA�mis teisA�s normas, parengiami: ieA?kinys (ieA?kininis pareiA?kimas), prieA?ieA?kinys, atsiliepimas, pareiA?kimas teismui, atskirasis, apeliacinis skundas ir kiti procesiniai dokumentai.

 

Institucijose, A?staigose, A?monA�se, organizacijose;
Atstovavimas ValstybinA�je A?monA�je „RegistrA? centras“, notarA? biure, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriuose (SODRA), ValstybinA�je mokesA?iA? inspekcijoje (VMI), ValstybinA�je darbo inspekcijoje (VDI), kitose privaA?iose, valstybA�s ir savivaldybA�s A?monA�se, A?staigose ar organizacijose;

 

GinA?A? sprendimas neteismine tvarka (derybA? bA�du).
DA�l sutarA?iA? netinkamo vykdymo, A?siskolinimA?, netinkamos kokybA�s prekiA?, paslaugA? (darbA? atlikimo) ir kitais klausimais rengiamos pretenzijos, praneA?imai, praA?ymai ir kiti reikalavavimai.

 

A�ias teisines paslaugas teikiame anglA? ir lietuviA? kalbomis.

A.J. Green Womens Jersey Bentyl reviews